copyright 2010 baltic quest
e-mail: info@balticquest.pl
    
 


Szkolenia nurkowe

Szkolenia przez nas organizowane należą do najbardziej wymagających na rynku i prowadzone są w małych grupach dla osiągnięcia właściwego efektu. Obejmują one zakres od początkujących, chcących spróbować po zaawansowane stopnie techniczne.
Proponujemy dwie federacje : GUE oraz IANTD . Zapraszamy do zapoznania się z programem szkoleniowym

na stronie www.gue.com.
 

 

Jeżeli chciałbyś podnieść swoje kwalifikacje lub zacząć nurkowanie w innej federacji niż GUE nasz kolega Krzysztof Wnorowski z CN Tryton prowadzi zajęcia dla początkujących i zaawansowanych w ramach programu IANTD, SSI, PADI.


Więcej na ten temat tutaj:
www.rib-ride.com

Zajęcia prowadzone są w małych grupach i wymagają dużego zaangażowania ale zdecydowanie podnoszą poziom umiejętności i komfort psychiczny, dają świadomość zagrożeń oraz wiedzę na co każdego stać, a czego powinien unikać.


Dla zainteresowanych – chcących poprawić swoje umiejętności, organizujemy warsztaty szkoleniowe lub po prostu wspólne nurkowania.